Nutricionizam ili znanost o prehrani je primijenjena prirodna znanost o hranjenju tijela koja proučava odnos između čovjeka i hrane i implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na sociološki, psihološki, fiziološki i biokemijski aspekt. Temelji se na osnovnim principima kemije i biokemije, biologije i mikrobiologije, fiziologije i anatomije te genetike. U praksi obuhvaća i principe znanosti poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije. Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca.

Prehrana je osnovna potreba svakoga čovjeka, to je proces u kojem čovjek unosi u organizam hranu, da bi se u probavnom traktu preradila u energiju. Pored prehrane u koju su uključene sve namirnice, postoji nekoliko vrsta prehrane, ovisno o tome koje namirnice se upotrebljavaju, a to su najčešće halal (muslimani), vegetarijanska (hindu), košer (hebrejska) i makrobiotička. Najvažnije u prehrani je dnevno unijeti u organizam dovoljne količine svih hranjivih tvari tako da se tijelo (organizam) zadrži u zdravom stanju. Prehrana treba biti raznolika i uravnotežena, da bi sadržavala sve vitamine, minerale, bjelančevine, ugljikohidrate i masti potrebne za pravilan rast i razvoj čovjeka.

Nutrijente dijelimo na dvije skupine:
  • makro nutrijente – ugljikohidrati, masnoće, dijetalna vlakna, proteini i voda
  • mikro nutrijente – minerali i vitamini
Danas u svijetu postoji osam osnovnih vrsta prehrane i nebrojeno mnogo podvrsta:
  1. omnivore – konzumiraju hranu i biljnog i životinjskog porijekla
  2. religiozni  – konzumiraju hranu u skladu sa religioznim pravilima (Hebreji, Muslimani, Hindu itd.)
  3. vegetarijanci  – konzumiraju sve osim mesa
  4. vegani – konzumiraju hranu isključivo biljnog porijekla
  5. bolesnici i rekonvalescenti – konzumiraju hranu koju određuju medicinske dijete u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem
  6. pretili – konzumiraju hranu prema pravilima dijete za mršavljenje
  7. makrobiotičari – konzumiraju sve osim mesa i industrijski prerađenih namirnica
  8. sirovojelci – konzumiraju isključivo sirovu hranu